ยาดมที่เราพบได้บ่อยในรูปแบบของชำร่วย

ไม่ว่าจะเป็นยาดม ยาหม่อง หรือพิมเสน เรามักจะพบได้อย่างแพร่หลายในรูปแบบของของชำร่วย เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งดมและทั้งทา อีกทั้งยังมีราคาที่ไม่สูง ทำให้ได้รับความนิยมให้นำมาแจกเป็นของชำร่วยนั่นเอง
ประโยชน์ของยาดมมีหลายอย่างเลยด้วยกัน ทั้งแก้วิงเวนศรีษะบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย หรือดมให้ร่างกายตื่นตัวได้ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่ายาดมมีประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้นาน แต่ยาดมนั้นก็ห้ามใช้กับเด็กทารกด้วยเช่นกัน เพราะด้วยโพรงจมูกของเด็กที่ยังบอบบางอยู่ อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อเด็กตามมาได้ และต่อตัวผู้ใหญ่เองก็ไม่ควรใช้บ่อยๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการติดยาดมด้วยนั่นเอง ควรจะเลือกใช้ในช่วงที่วิงเวียนศรีษะ แมลงกัดต่อ หรือในช่วงที่จำเป็นจะต้องใช้ก็พอ
ยาดมมักพบในรูปแบบของชำร่วยในงานมงคลต่างๆ เพราะเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก ทั้งงานแต่งงาน งานศพ งานมงคลๆ ต่างๆก็สามารถเลือกเป็นยาดมนำไปแจกเป็นของชำร่วยได้